Slecht voor het milieu en/of klimaat

Afval is slecht voor het milieu, maar heeft ook invloed op de klimaatverandering. De reden dat men afval wil scheiden heeft voornamelijk te maken met

Afval is slecht voor het milieu, maar heeft ook invloed op de klimaatverandering. De reden dat men afval wil scheiden heeft voornamelijk te maken met het milieu. Hierdoor kan het afval beter verwerkt worden zonder dat er schadelijke stoffen in het grondwater of in de bodem terechtkomen. Als afval gerecycled kan worden is dat zeker gunstig voor het milieu. Dat heeft te maken met het feit dat als je materialen kunt hergebruiken er minder geproduceerd hoeft te worden. Dat betekent dat er minder energie nodig is met als gevolg minder CO2 in de lucht. En CO2 is juist weer een van de broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van het klimaat.

Auto’s en vliegtuigen

Auto’s en vliegtuigen zijn erg schadelijk voor het klimaat. Doordat deze transportmiddelen fossiele brandstoffen nodig hebben, zoals diesel, benzine of kerosine komt er ook CO2 vrij. En dat is dan weer slecht voor het klimaat. Voor het milieu is het vrijkomen van fijnstof geen beste zaak en ook de geluidshinder en de uitstoot draagt niet bij aan een gezond milieu.

De boosdoener methaan

Ook vlees eten is niet zo goed voor het klimaat. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat heeft voornamelijk met de koeien te maken. Ook koeien stoten namelijk gassen uit, in de vorm van boeren en winden. Dat gas wat er dan uitkomt is methaan wat ook een broeikasgas is, maar dan nog sterker. Kippen stoten ook gas uit, maar stukken minder dan de koe. Daarom heeft kippenvlees eten de voorkeur boven koeienvlees als het gaat om het klimaat. Het is nog beter om gewoon een stuk minder vlees te eten, dan komt er nog minder methaan in de lucht. En dat is ook gunstig voor de klimaatverandering.

Energieverbruik

Dat douchen slecht is voor het milieu, komt nog niet eens zo zeer door het water wat je verbruikt. Het heeft vooral te maken met het feit dat het water opgewarmd moet worden. De energie die daarvoor nodig is, is ook belastend voor het klimaat. Hetzelfde geldt min of meer voor de stofzuiger. Zeker de wat oudere apparaten verbruiken best veel stroom. De meeste mensen zouden waarschijnlijk eerder het wasmiddel, chloor of bleek noemen als het gaat om huishoudelijke belasting voor het milieu. En hoewel deze producten ook niet bevorderlijk zijn voor het milieu, kunnen huishoudelijke apparaten die veel stroom verbruiken soms nog meer schade aanrichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *