De veranderingen van de planeet

Onze planeet is constant onderhevig aan verandering. Niet alleen het land, maar ook de atmosfeer, de oceanen en het klimaat. Helaas lijken de verande

Onze planeet is constant onderhevig aan verandering. Niet alleen het land, maar ook de atmosfeer, de oceanen en het klimaat. Helaas lijken de veranderingen tegenwoordig wat sneller te gaan, met als gevolg extreme gebeurtenissen, zoals hittegolven, enorme droogte, flinke stormen en overstromingen. Het toedoen van de mens lijkt hier debet aan te zijn.

Gevolgen van vervuiling

Uitgebreide economieën van fossiele brandstoffen, bodemvervuiling, de toename van broeikasgassen, ontbossing het heeft allemaal een negatieve invloed op de natuur, de mens en de economie. Sommige diersoorten die belangrijk zijn voor ons welzijn nemen enorm in populatie af, ecosystemen kunnen zich niet goed meer herstellen door vervuilde stoffen. Deze aantasting van het milieu heeft een enorme invloed op planten, mensen en dieren.

Inzicht in het milieu

Gelukkig wordt de kennis over het milieu ook steeds groter en dit komt onder andere door het Europees Milieuagentschap die zich al 25 jaar bezighoudt met het inzicht in het milieu te vergroten. En dat is belangrijk want we kunnen niet goed leven als het milieu en de economie ongezond is. Wereldwijk heeft de mens belang bij een gezond milieu en een economische welvaart. Daarom is een schonere lucht, een schone bodem en schoon water noodzaak om vervuiling en verloren oogsten te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *