Het milieu en het klimaat

Het milieu en het klimaat, we horen het regelmatig voorbij komen. Maar wat is eigenlijk precies het verschil tussen die twee begrippen? Zeker als we o

Het milieu en het klimaat, we horen het regelmatig voorbij komen. Maar wat is eigenlijk precies het verschil tussen die twee begrippen? Zeker als we ook nog de termen milieuvriendelijk en bijvoorbeeld klimaatneutraal tegenkomen, is het toch wel handig om te weten wat het precies allemaal betekent.

Het milieu

Het milieu staat voor onze biologische leefomgeving. Hiermee wordt bedoeld de grond, het water en de lucht. Als we dus zeggen: ‘het is goed voor het milieu’, dan betekent dat dat we geen of zo weinig mogelijk schade aanrichten aan die biologische leefomgeving. Veel mensen denken dat bijvoorbeeld alleen de auto of het vliegtuig slecht voor het milieu zijn. Maar er blijken veel meer dingen bijzonder slecht te zijn voor het milieu, zoals douchen, bepaalde energie en de vlees- en zuivelindustrie.

Het klimaat

Met het klimaat wordt in dit geval bedoeld het gemiddelde weer van de laatste 30 jaar. Het klimaat is dus eigenlijk ook een beetje een onderdeel van het milieu. Het milieu is nu eenmaal onze hele leefomgeving. Andersom hoeft dat niet het geval te zijn. Er wordt gezegd dat de opwarming van de aarde een oorzaak is van de klimaatverandering. Als we hier niet tijdig drastische maatregelen voor treffen om die opwarming te voorkomen, dan wordt er verwacht dat binnen een eeuw een derde van alle diersoorten en planten uitsterft.

Wat vinden de milieu- en klimaat activisten?

Milieuactivisten vinden dat er te weinig regels zijn om het milieu en het klimaat te beschermen. Juist door de klimaatverandering is de roep naar groene energie groter dan ooit. De weerstand groeit tegen oliegiganten die in kwetsbare gebieden naar olie boren, zoals op de Noordpool. Ook bijvoorbeeld steenkool wordt gezien als een grote vervuiler. Dat de gevolgen voor de natuur van ondergeschikt belang zijn vergeleken met economisch gewin, kan volgens veel mensen niet door de beugel. Toch hebben vaak de fossiele bedrijven zoveel macht dat ze de duurzame veranderingen tegengaan.

Het belang van milieuvriendelijke burgers

Om de wereld te redden van desastreuze veranderingen moeten we meer respect op gaan brengen voor het milieu. Al doen we het alleen al voor onze kinderen, zodat zij ook nog op deze planeet een fijn bestaan kunnen hebben. Het is dus belangrijk dat we bij diezelfde kinderen het bewustzijn over het milieu vergroten, door zelf het goede voorbeeld te geven. Zo creëren we steeds meer milieuvriendelijke burgers, wat ook weer een gunstige invloed heeft op het klimaat.

Klimaatneutraal

En wat betekent dan klimaatneutraal? In dit geval gaat het om een doelstelling die Europa wil halen in 2050. Letterlijk betekent klimaatneutraal het geen effect hebben op het klimaat. En wanneer er toch broeikasgassen worden uitgestoten door sommige activiteiten, dan moet dit worden gecompenseerd door bijvoorbeeld nieuwe bomen te planten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *